İlçemizin Nüfusu

 Nüfusun sosyal, ekonomik ve demografik yapısının ortaya konulması, toplumsal yapının zaman içerisinde gösterdiği değişimlerin tespiti açısından önemlidir. Bu amaçla değerlendirmenin daha kapsamlı olabilmesi açısından 1985-2011 tarihleri arasında Genel Nüfus Sayımlarına ilişkin sonuçlar, İlçe ve köy bazında aşağıdaki tabloya çıkarılmıştır.

 

 

İDARİ BİRİMİN YILLARA GÖRE NÜFUS SAYILARI
BUCAĞI ADI 2000 2007 2008 2009 2010 2011
  İlçe Merkez 2840 2923 2015 1636 1720 1661
Merkez Çevrecik 49 66 65 68 77 81
  Demirce(*) 75 8 26 22 18 10
  Geriş 77 56 60 71 72 75
  Güneycik 62 34 49 52 46 42
  Günlüce 73 82 81 79 74 76
  Güzelpınar 83 75 86 80 89 81
  Hanköy(***) --- -- 0 0 0 0
  Kapıbaşı 15 9 12 10 9 9
  Kılköy (*) 75 32 57 44 45 55
  Sapköy 69 48 63 59 50 55
  Turnayolu 69 78 78 70 64 52
  Yiğitler 20 12 18 17 10 15
Büyükyurt Dereova (BM) (*) 427 64 63 65 66 67
  Ayranlı 96 73 74 76 74 76
  Beytaşı 41 29 28 28 29 29
  Büyükyurt(**) 62 43 95 85 60 60
  Doğancık (***) --- -- 0 0 0 0
  Doğantaş(****) 1 -- 0 0 19 18
  Dokuzkaya (***) --- -- 0 0 0 0
  Eğribelen(***) --- -- 0 0 0 0
  Oğullar (***) --- -- 0 0 0 0
  Ramazanköy 35 20 32 30 36 39
  Sarıyayla (*) 307 11 21 18 33 39
  Yayıkağıl 107 47 47 43 40 46
  Yaylacık (***) --- -- 0 0 0 0
Dallıbahçe Dallıbahçe (BM)(*) 386 25 31 33 36 26
  Aşağıdoluca 298 320 289 296 271 261
  Ballıca 78 56 60 57 48 46
  Bostanlı 54 72 73 70 64 62
  Ilısu (***) --- -- 0 0 0 0
  Yazgeldi 47 37 46 40 41 42
  Yukarıdoluca 128 154 155 152 142 139
GENEL TOPLAM 5604 4374 3624 3201 3233 3162

 

 

GENEL NÜFUS SAYIMLARINA İLİŞKİN TABLO

 

 

-         (*) Özel Sayım Bölgeleri Nüfusu eklenen köyleri göstermektedir.

-         (**) Boşalmış olup, sayım günü gelen taşıma nüfusu göstermektedir.

-         (***) Tüzel Kişilikleri kaldırılan köyleri göstermektedir.

-         (****) Nüfusu olmayıp, sayım günü köyde bulunun Sayım Memurunu göstermektedir.

 

               Nüfusa ilişkin veriler incelendiğinde, İlçe nüfusunun oldukça keskin bir düşme eğilimi gösterdiği görülür. Özellikle 1985-1990 ve 1990-1997 sayımları arasındaki değerler dikkat çekicidir. 1985-1990 yıllarında nüfusta yaşanan düşüş daha çok ekonomik sebeplere bağlı iken,1990-1997 yıllarındaki düşüş eğilimi daha çok terör olayları ile bağlantılıdır. 1985-1997 yılları arasındaki düşüş oranı 1985 nüfusuna oranla yaklaşık nüfusun yarısına tekabül etmektedir.

                Sayımlar Arası Nüfusu Gösterir Grafik incelendiğinde,1985 1990 yılları arasında 1985’ e oranla% 24,30, 1990 1997 yılları arasında 1990 yılına oranla %36,58 oranında nüfusun azaldığı ve 1997 -2000 yılları arasında 1997 yılına oranla % 18,89 oranında bir artış olduğu görülür.

 

            1985-2000 yılları arasında nüfusta yaşanan artış hızı % - 42,92 civarındadır. 2000 yılında gözlenen % 18,89’ luk artış nüfusun doğal artışına veya göç edenlerin geri dönüşüne bağlı olarak ortaya çıkan bir artış değildir. Artışa neden özel sayım bölgeleri nüfusunun artışı ve taşıma nüfustur. Söz konusu veriler, İlçede ekonomik ve terör olaylarına bağlı olarak topluluk bazında göçler yaşandığını göstermektedir.               Bu kadar büyük oranda göçlerin yaşanması nüfusun demografik yapısında da köklü değişimlerin yaşanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Terör ve göçler, özellikle genç nüfus oranının azalması, okur-yazarlık oranının düşmesi, üretimin sekteye uğraması, üretimde ki düşüşe bağlı olarak ekonomik bağımlılığın artması vb. sonuçlar doğurmuştur