Bilgi Edinme

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere NAZIMİYE BELEDİYESİ bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Bürosu kurulmuştur. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular 0 (428) 411 24 62 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak yapılabilecektir.

Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular:

a) İş başvuruları,

b) Kurum içinde benzer çalışma olmayıp ayrı bir inceleme ve özel çalışma gerektiren başvurular,

c)NAZIMİYE BELEDİYESİ'nin görevleri arasında sayılan konulardan herhangi birisiyle ilgili olmayan başvurular.

Bilgi Edinme Başvurusu Formları:

a) Gerçek Kişiler için

b) Tüzel Kişiler için

Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

İletişim Adres: CUMHURİYET MEYDANI NAZIMİYE/TUNCELİ